Hol
vagyunk?

Az épület a belváros közelségében található, gépjárművel is könnyen megközelíthető, ugyanakkor Óbuda csendes, zöldövezeti részében helyezkedik el. Felújított, modern épületben, hatalmas kerttel várjuk a gyerekeket.

Kik
vagyunk?

A Zsibolygó Óvoda angol-magyar anyanyelvű zsidó óvoda, több országból érkezett pedagógusainkkal egyéni kompetenciákat fókuszba helyező oktatási módszerrel tanítunk.

Mi a küldetésünk?

Célunk, hogy magas színvonalú, modern óvodapedagógiai eszközökkel a világra nyitott, büszke zsidó identitással bíró nemzedéket neveljünk, megismertessük és érdekessé tegyük a zsidó szokásokat, mindennapokat.

Óvoda

Angol-magyar kéttannyelvű zsidó óvodaként hiszünk abban, hogy a gyermekek biztonságérzetének megteremtésében két fontos helyszín, az otthon és az óvoda szolgál szilárd alapként. Hiszünk a szeretetből, kiválóságból és professzionalizmusból gyökerező oktatásban.


Bölcsődénkben a gyermekek az életkoruknak megfelelő szenzoros fejlesztő játékokkal tanulnak. A kis létszámú, korosztály szerint bontott csoportokban délelőttönként angol anyanyelvi, délutánonként magyar anyanyelvű bölcsődei gondozók foglalkoznak a legkisebbekkel, akik nagy hangsúlyt fektetnek a tapasztalás útján történő önállóságra nevelésre. Fontosnak tartjuk, hogy a kicsikben már egészen fiatal koruktól kezdve erősítsük a zsidó identitástudatot és játékos formában ismertessük meg velük a zsidó szokásokat. Folyamatosan törekszünk a szülőkkel való szoros kapcsolat kialakítására, hiszen számunkra kulcsfontosságú, hogy a szülők is úgy tekintsenek a bölcsődénkre, mint a gyermekek második otthonára.

Szeretet

A támogató és szeretetteljes környezet megteremtése fontos feltétele a gyermek
fejlődésének. Az a gyermek, aki szeretve érzi magát, boldog és felszabadult gyermek
lesz, a biztonság és a nyugalom érzetéből fakadóan, és képes kifejezni a benne lévő
én-t.

Tisztelet

A gyermek iránti tisztelet, a felnőtt iránti tisztelet, a szűkebb és tágabb környezetünk
tisztelete meghatározó a gyermek személyiségfejlődésében, a baráttal, a
munkatárssal, a szülővel és a környezettel való bánásmódban és viselkedésben.

judaizmus

A bölcsőde az első, családi körön kívül eső közösség egy gyermek életében. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy már itt, a judaizmuson keresztül olyan értékeket közvetítsük, amelyek ugyanazt a biztonsági hálót, otthonosság érzését nyújtják a legkisebbeknek, mint a családi mikrokörnyezetük.

Szabadság

Szabadságot és teret adunk a kísérletezéshez, a „bepiszkolódáshoz”, a hibák
elkövetéséhez és a feladatok megoldásához. A gyermekeket tereljük és bátorítjuk a
hibák kijavítására.

Önbizalom

Az óvodában olyan önbizalomnövelő légkört teremtünk, amely a gyermekek
egyéniségét helyezi a fókuszba. Az óvodai nevelési-oktatási tevékenység magában
foglalja a fizikai mozgás fejlesztését, az intellektuális attitűdök kialakítását is.

Sokszínűség

Minden gyermek egy külön világ. A különböző és változó igények (érzelmi, szociális,
kognitív, és motorikai) megértésének alapja, hogy lássuk, a gyermekek sokfélék.
Kislétszámú csoportjainkban lehetőséget teremtünk a gyermekek egyéni igényeinek
kifejezésére.

Étkezés

A gyermekeknek napi négyszeri kóser étkezést biztosítunk. Speciális igények, ételérzékenység esetén természetesen egyedi étrend biztosítását is vállaljuk.

Úgy gondoljuk, hogy az étkezés minősége és módja is befolyással van a gyermekek fejlődésére. Az étkezés mindig a gyermek vágyai és képességeinek figyelembevételével történik. Hiszünk abban, hogy a gyermek tudja, hogy mit, mennyit és milyen módon akar enni. Ezt tiszteletben tartjuk és ösztönözzük a függetlenségre.

Csoportok

Vegyes korcsoportú, maximum 15 fős csoportjainkkal anyanyelvi óvodapedagógus, segítő, dajka és szükség szerint gyógy- és fejlesztő pedagógus, logopédus és pszichológus is foglalkozik. A kézműves foglalkozásoktól a jógaórákon át a drámafoglalkozásokig izgalmas, sokszínű programokkal készülünk nap mint nap.

Kérdése van?
Hívjon minket!

+36 30 990 3694